FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Fć mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
Samlingsstedet for liberale mennesker
Mer om Liberaleren.no, FRIstud og Bauta Bűker:

Liberaleren er en internettavis som eies av FRIdemokratene. Redaktűren utnevnes av sentralstyret i FRIdemokratene. Redaktűren har full redaksjonell frihet innenfor rammene av FRIdemokratenes prinsipperklæring og denne vedtatte redaksjonelle linjen. Liberaleren skal– med en liberalistisk grunnholdning i bunn - kommentere aktuelle saker i nyhetsbildet.

Bauta Bűker har som formćl ć formidle ideer i den liberale idétradisjon gjennom distribusjon av bűker. Det legges vekt pć et bredt utvalg av bćde klassiske og moderne tekster innen ulike emneomrćder. Organisasjonen Bauta er organisasjonsmessig uavhengig. Organisasjonen Bauta finansieres ved distribusjon av bűker og ved gaver.

FRIstud har som formćl ć spre kunnskap om og vekke interessen for liberalistisk ideologi og politikk blant studenter og akademikere, i trćd med FRIdemokratenes Prinsipperklæring slik den ble vedtatt pć FRIdemokratenes landsműte 26. april 1997.


Tilbake til hovedsiden

Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan fć en slik kalender pć din side, bare trykk her.
Fant ikke siden : Liberaleren

Ikke funnet, feil 404

Siden eksisterer ikke, dessverre.

 • Dagens sitat

  There is nothing so annoying as to have two people talking when you’re busy interrupting.

  — Mark Twain
 • Liberaleren pĂ„ twitter

 • StĂžtt kampen mot DLD Ăžkonomisk!

 • MĂ„nedsarkiv

 • Kategorier

 • SĂžk

 • Lenker

 • Skribenter