FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Få mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
Samlingsstedet for liberale mennesker
Mer om Liberaleren.no, FRIstud og Bauta Bøker:

Liberaleren er en internettavis som eies av FRIdemokratene. Redaktøren utnevnes av sentralstyret i FRIdemokratene. Redaktøren har full redaksjonell frihet innenfor rammene av FRIdemokratenes prinsipperklæring og denne vedtatte redaksjonelle linjen. Liberaleren skal– med en liberalistisk grunnholdning i bunn - kommentere aktuelle saker i nyhetsbildet.

Bauta Bøker har som formål å formidle ideer i den liberale idétradisjon gjennom distribusjon av bøker. Det legges vekt på et bredt utvalg av både klassiske og moderne tekster innen ulike emneområder. Organisasjonen Bauta er organisasjonsmessig uavhengig. Organisasjonen Bauta finansieres ved distribusjon av bøker og ved gaver.

FRIstud har som formål å spre kunnskap om og vekke interessen for liberalistisk ideologi og politikk blant studenter og akademikere, i tråd med FRIdemokratenes Prinsipperklæring slik den ble vedtatt på FRIdemokratenes landsmøte 26. april 1997.


Tilbake til hovedsiden

Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.