FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Få mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
Samlingsstedet for liberale mennesker
FRIdemokratene har to formål:
  • Organisatorisk samlingspunkt for alle norske liberalister: Å samle norske liberalister i én organisasjon, basert på individuelt medlemskap. Det spiller ingen rolle hvilket parti du er medlem av/ aktiv i, eller om du jobber for liberalismen utenfor partiene. Gjennom FRIdemokratene kan du delta i et partipolitisk uavhengig nettverk.
  • Idéspredning: Å utbre liberalismens ideer i Norge. Dette gjør FRIdemokratene på 3 måter: gjennom internettavisen Liberaleren, internettbokutsalget Bauta Bøker og studentorganisasjonen FRIstud.

FRIdemokratene er ikke noe parti, og stiller ikke til valg. Derfor kan du trygt være med uansett hvilket parti du tilhører, eller om du ønsker politikerne til Bloksberg. FRIdemokratene tror på ideenes kraft, og har ingen pengesterke bakmenn. Bare vår egen idealisme og ønske om at liberalismen en dag blir den dominerende ideologi – både i Norge og i resten av verden.


Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.